Heiloo vanaf 1500 tot en met 1900

In het jaar 1573 was een jaar waar bij het niet zo goed ging met Heiloo en omstreken. Spanje belegerde Alkmaar. Tijdens die belegering werd bijna het hele heilooer bos weggekapt. Maar niet alleen het heiloerbos werd belegerd ook de witte kerk en het de Mariakapelm, waar nu de genadekapel staat, werden ook verwoest. Een voorbeeld is ook de abdij van Egmodn.

De Nederlanders wilden het er zo moeilijk omgelijkmaken en staken enkele dijken door zodat bijna het hele land onderstroomden. Bijna honderd jaar duurde het voordat de dropen weer een beetje hersteld waren. Nadat de abdij was afgebrand waren er veel mensen die in het bezit kwamen van een stukje grond van de abdij maar omdat de abdij was afgebrand was de grond vanuit Egmond moeilijk te beheren. 

De gouden eeuw

Gelukkig kwam er in de 17de eeuw een eind aan alle narigheid, Sinds die tijd ging het weer wat beter met Heiloo. Nederland had namelijk invloed op de verenigde Oost-Indische compagnie(VOC). Het ging goed in Nederland omdat de VOC dure specerijen handelen voor veel geld. Dus Nederland verdiende veel geld. Er waren kooplieden die daardoor met het geld mooie huizen langs de grachten bouwen. Ze lieten ook vaak buitenhuizen bouwen voor de zomer. Die huizen stonden vaak op een landgoed met bossen zoals het landgoed nijenburg.

Nog niet zo lang geleden was er een man uit Heiloo om het werken in zijn tuintje. Hij wou wat grand weghalen om een schuurtje neer te zetten. Hij stootte op een paar stenen. De man vond het vervelend want ze zaten in de weg. Toen de man verder ging graven vond hij meer stenen. Hij ging samen met de mensen van baduhenna kijken of hij meer kon vinden. Toen kwam hij erachter dat de beerput van de familie van Vrieswijck. In de beerput zitten geen beren hoor!

Archeologen deden vaak opgravingen naar spullen die in de grond lagen. Aan de spullen kan je zien hoe rijk de mensen die daar woonden waren. Er zijn dingen gevonden zoals duur vaatwerk, mooi versierde tegeltjes en knopen of andere dingen die alleen rijke mensen zich konden veroorloven. Er woonden ook minder rijken mensen in Heiloo. Die mensen woonden in gewone huizen en niet al te dure spullen.

Het buitenverblijf werd rond 1700 gebouwd. Er zijn toen ook rijen bomen geplant. Aan de linker en aan de rechterkant zijn  aan beide zijde een rij met beuken geplant.